Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V.42.2019 Rady Gminy Kornowac

z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr III.21.2019 Rady Gminy Kornowac z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w Gminie Kornowac

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe