Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr WZ.8120.93.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe