Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Ciasna

z dnia 29 marca 2019 r.

opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe