Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/171/19 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1063/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Mysłowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe