Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/154/19 Rady Miasta Zabrze

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zabrze"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe