Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.12.2019 Burmistrza Miasta Orzesze; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie powierzenia miastu Żory przez miasto Orzesze prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe