Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Cieszyńskiego

z dnia 28 stycznia 2020 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe