Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 29/20 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 11

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe