Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV.110.2020 Rady Gminy Przystajń

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe