Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.550.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 czerwca 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/309/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe