Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.558.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 czerwca 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny "Pietrowicki bon żłobkowy" i określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości tego świadczenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe