Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/148/20 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/139/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe