Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/148/20 Rady Gminy Świnna

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe