Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Bestwina

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe