Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.42.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 11 grudnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całość uchwały Nr XXI/235/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 3, przy ul. Góreckiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe