Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 555.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2021 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe