REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I)

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla importerów – Przywóz do Unii produktów pochodzących z niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy w obwodzie donieckim i ługańskim

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB zmienionej decyzjami Rady (WPZiB) 2022/265 i (WPZiB) 2022/267 oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 wykonywanym rozporządzeniami wykonawczymi Rady (UE) 2022/260 i(UE) 2022/261 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do Yevgeniya Viktorovicha PRIGOZHINA, do którego mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla importerów – Przywóz produktów do Unii na podstawie układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina z niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy w obwodzie donieckim i ługańskim

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i grup, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/240, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/235 nakładających dodatkowe środki ograniczające skierowane przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi powiązanym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 i rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686 nakładających dodatkowe środki ograniczające skierowane przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/243, i w rozporządzeniu (UE) nr 401/2013, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/239, dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, które to podmioty zostały objęte środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013, dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/241, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/236 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im agrażającymi

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2022/242, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/237,w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do Zimbabwe Defence Industries, podmiotu, do którego mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/101/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/227, oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 314/2004, zmienionym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/225, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Zimbabwe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji (WPZiB) 2017/1775, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/157, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1770, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/156 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2017/1775/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 2017/1770 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10512 – LEAR CORPORATION / INTERIOR COMFORT SYSTEMS BUSINESS OF KONGSBERG AUTOMOTIVE GROUP)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 28 stycznia 2022 r. (Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania dwóch członków i trzech zastępców członków Rady Administracyjnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10596 - OTPP / KKR / GREENCOLLAR) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10526 – CHEVRON / NESTE BASE OIL)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2012/642/WPZiB oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 765/2006 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2019/1720, w wersji zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/24, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1716, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/22, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA