REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I)

Decyzja Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przepisów wykonawczych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, w odniesieniu do ograniczenia niektórych praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 25 tego rozporządzenia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Niderlandów do Zarządu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 2021/C 234 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pochodzącego z Łotwy (EU-OSHA) 2021/C 234 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2021 r. ustanawiająca Europejską Radę ds. Badań Naukowych na potrzeby programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” i uchylająca decyzję C(2013) 8915 2021/C 234 I/03

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 i rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 2021/C 229 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie zawieszenia pomocy przyznawanej na mocy instrumentów finansowania zewnętrznego 2021/C 226 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji Rady 2010/427/UE i koordynacji strategicznej 2021/C 226 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Oświadczenie Rady w sprawie zarządzania w odniesieniu do Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalny wymiar Europy 2021/C 226 I/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji w sprawie geopolitycznego dialogu z Parlamentem Europejskim na temat Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” 2021/C 226 I/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji w sprawie motywów 50 i 51 oraz art. 8 ust.10 2021/C 226 I/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji 2021/C 222 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2021 r. uchylająca decyzję 2009/17/WE 2021/C 219 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 czerwca 2021 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753 2021/C 219 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Wykaz członków sieci głównych dealerów 2021/C 219 I/03

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 czerwca 2021 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753 2021/C 219 I/04

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Komunikat Komisji – Uzupełnienie do Wytycznych w sprawie szczegółów różnych kategorii zmian, w sprawie funkcjonowania procedur ustanowionych w rozdziałach II, IIa, III i IV rozporządzenia Komisji (WE) nr 1234/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. dotyczącego badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych oraz w sprawie dokumentacji, którą należy przedłożyć na podstawie tych procedur

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 czerwca 2021 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powiadomienia Republiki Ghany o możliwości uznania jej za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 czerwca 2021 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie szczególnych przydziałów dla platform centrów doskonałości zawodowej 2021/C 201 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2023 r. dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej zatrudnionych w Brukseli i Luksemburgu 2021/C 201 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania komponentu „Wartości Unii” w 2021 r. 2021/C 168 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwolnionych Pracowników (EFG) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1309/2013 2021/C 161 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2021 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 2021/C 161 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA