REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I)

Wykaz portów w państwach członkowskich UE, w których statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług portowych i prowadzenie operacji wyładunku i przeładunku produktów rybołówstwa zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 Wykaz portów w Irlandii Północnej, w których statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług portowych i prowadzenie operacji wyładunku i przeładunku produktów rybołówstwa zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 2021/C 483 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla EMRAAN ALI, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2021/2108 2021/C 483 I/02

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 23 listopada 2021 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 2021/C 475 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 466 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 466 I/03

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 466 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Mianowanie urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach dotyczących konkurencji 2021/C 463 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2021 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. europejskiego mechanizmu gotowości i reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywnościowym 2021/C 461 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2021 r. ustanawiająca grupę ekspertów o nazwie „platforma ds. niepełnosprawności”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych z dnia 12 listopada 2021 r. (Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 2021/C 451 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących ustanowienia wspólnoty wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii Identyfikator zaproszenia: HORIZON-EIT-2021-KIC-DESIGN 2021/C 432 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Powiadomienie złożone przez Unię Europejską zgodnie z Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony 2021/C 427 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Powiadomienia złożone przez Unię Europejską zgodnie z Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony 2021/C 427 I/02

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 października 2021 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z Włoch 2021/C 427 I/03

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Prohlášení Evropské komise o úpravě/pozastavení pomoci podle čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2021/1529, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) 2021/C 403 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia nr 2/2021 w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 w celu zwiększenia przewidywalności dla państw członkowskich oraz uściślenia procedur rozstrzygania sporów przy udostępnianiu tradycyjnych zasobów własnych oraz zasobów własnych opartych na VAT i na DNB (COM(2021) 327 final z 25 czerwca 2021, 2021/0161 (NLE)) 2021/C 402 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania przewodniczącego izby odwoławczej oraz przedłużenia kadencji przewodniczącego izby odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 2021/C 393 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 września 2021 r. ustanawiająca Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia 2021/C 393 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 września 2021 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 2021/C 384 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 września 2021 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Węgier do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników 2021/C 384 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie zawieszenia pomocy przyznawanej na mocy Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) 2021/C 380 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji Rady 2010/427/UE i koordynacji strategicznej 2021/C 380 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie nazw beneficjentów 2021/C 380 I/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie dialogu geopolitycznego z Parlamentem Europejskim dotyczącego Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) 2021/C 380 I/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA