REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I)

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie modyfikacji / zawieszenia pomocy przewidzianych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1529 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) 2021/C 380 I/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie doradczego charakteru rad strategicznych zgodnie z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1529 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) 2021/C 380 I/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/1470, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1464, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 2021/C 367 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 2021/C 367 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do zaproszenia do składania zgłoszeń w procedurze naboru kontrolera gwarancji proceduralnych w kontekście dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – COM/2021/20062 ( Dz.U. C 279 A z 13.7.2021 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 6 września 2021 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 2021/C 360 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2021 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 2021/C 348 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2020/2182 w sprawie ostatecznej odpowiedzi dotyczącej przywozu przedstawionej w imieniu Unii w odniesieniu do przyszłego przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 2021/C 348 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 334 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 333 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 333 I/02

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 333 I/03

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 333 I/04

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie ochrony osób pełnoletnich szczególnej troski w całej Europie 2021/C 330 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2019/1720, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/1278, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1716, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1276, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui 2021/C 311 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/1720 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1716 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui 2021/C 311 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Wykaz portów w państwach członkowskich UE, w których statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług portowych i prowadzenie operacji wyładunku i przeładunku produktów rybołówstwa zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 – wykaz portów w Irlandii Północnej, w których statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług portowych i prowadzenie operacji wyładunku i przeładunku produktów rybołówstwa zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 2021/C 282 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 282 I/02

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 282 I/03

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2021 r. zlecająca centralnemu administratorowi wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Danii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Węgier, Niderlandów, Portugalii, Rumunii, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej 2021/C 272 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 23 kwietnia 2021 r. dotyczącej przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 (2021/C 161 I/02) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 161 I z dnia 3 maja 2021 r.) 2021/C 272 I/02

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Oświadczenia Komisji Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej - Przyjęcie aktu ustawodawczego 2021/C 269 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie dostępu do leków i wyrobów medycznych z myślą o silniejszej i odpornej UE 2021/C 269 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 269 I/03

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 262 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA