REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I)

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji (WPZiB) 2019/1720 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1716 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10521 – ORANGE / PUBLICIS / VOILA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawozdanie specjalne nr 1/2022 – „Wsparcie UE na rzecz praworządności na Bałkanach Zachodnich – pomimo poczynionych wysiłków wciąż występują zasadnicze problemy”

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10563 – ENGIE SPAIN / PREDICA / EOLIA) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (M.10545 – PSA / TIL / PNIT) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla ASHRAF AL-QIZANI, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/5

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T), której nazwa została dodana do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/5

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla SANAULLAH GHAFARI, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2021/2311 2021/C 519 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej Priorytety legislacyjne UE na 2022 r. 2021/C 514 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10465 – ADECCO / AKKA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 514 I/02

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzania finansami mechanizmu ubezpieczeń wzajemnych ustanowionego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 w odniesieniu do działań w ramach siódmego programu ramowego, programu „Horyzont 2020”, programu „Horyzont Europa” i programów Euratomu 2021/C 514 I/03

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10411 – ABM / YKA / HEBEI MAURI) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 514 I/04

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10536 – TOTALENERGIES / THREE GORGES CORPORATION / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 512 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie wzmocnienia Europejskiej Unii Zdrowotnej 2021/C 512 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 2021/C 512 I/03

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 17 grudnia 2021 r. (Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac służących realizacji strategii UE na rzecz młodzieży w latach 2022–2024 2021/C 504 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie realizacji strategii UE na rzecz młodzieży (2019–2021) 2021/C 504 I/02

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat aktywności fizycznej przez całe życie 2021/C 501 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie zwiększenia dostępności i konkurencyjności europejskich treści audiowizualnych i medialnych 2021/C 501 I/02

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie kultury, wysokiej jakości architektury i środowiska zbudowanego jako kluczowych elementów inicjatywy nowy europejski Bauhaus 2021/C 501 I/03

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie ochrony i tworzenia dla młodych ludzi przestrzeni obywatelskich, które ułatwiają merytoryczne uczestnictwo młodzieży 2021/C 501 I/04

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania licencji otwartego oprogramowania na oprogramowanie Komisji i ponownego wykorzystywania tego oprogramowania 2021/C 495 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA