REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1601 z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/2025 i (UE) 2019/124 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1602 z dnia 23 kwietnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w zakresie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia, który towarzyszy przesyłkom zwierząt i towarów do ich miejsca przeznaczenia

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1603 z dnia 18 lipca 2019 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do środków przyjętych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji lotniczych w celu wdrożenia globalnego środka rynkowego

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1604 z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1605 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Bacillus subtilis szczep IAB/BS03, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1606 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metiokarb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1607 z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1239 w odniesieniu do obowiązujących dni zakończenia okresów składania wniosków o pozwolenia

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1608 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Uni w ramach Europejskiego Komitetu ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej oraz w ramach Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie, w odniesieniu do przyjęcia wzorów stosowanych w dziedzinie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1609 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Grecką

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1610 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie mianowania czterech członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Maltę

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1611 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1612 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Danii

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1613 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii oraz zapobieganiu im (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1614 z dnia 26 września 2019 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z regionów Akkar i Bekaa w Libanie (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6819)

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1615 z dnia 26 września 2019 r. ustanawiająca środki nadzwyczajne zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6826)

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1616 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń ciśnieniowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1617 z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7044)

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1908 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2032 z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2007 dotyczące specyfikacji technicznych komunikatów dla kierowników statków

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/2068 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/2069 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/2070 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 197 - 197 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/2071 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II - Rada Europejska i Rada

Strony 210 - 210 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/2072 z dnia 24 października 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II - Rada Europejska i Rada

Strony 211 - 211 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/2073 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

Strony 213 - 213 Pobierz pdf

REKLAMA