REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/2448 z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/2449 z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja (UE) 2015/2464 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2015/48)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. uproszczenia formalności w obrocie towarowym nr 2/2015 z dnia 13 października 2015 r. w odniesieniu do zaproszenia Republiki Serbii do przystąpienia do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym [2015/2465]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnego tranzytu nr 3/2015 z dnia 13 października 2015 r. w odniesieniu do zaproszenia Republiki Serbii do przystąpienia do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej [2015/2466]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnego tranzytu nr 4/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej [2015/2467]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu UE–Andora nr 1/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca dodatek do Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej [2015/2468]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

Strony 558 - 558 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2461 z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 110/2014 w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2462 z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1268/2012 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/2463 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu panelu, o którym mowa w art. 108 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/1514 z dnia 14 września 2015 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających ( Dz.U. L 239 z 15.9.2015 )

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2015/1524 z dnia 14 września 2015 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi ( Dz.U. L 239 z 15.9.2015 )

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2423 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej oraz zawieszające jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2420 z dnia 12 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/2453 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół zmieniający do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/2454 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania art. 17 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2455 z dnia 21 grudnia 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2456 z dnia 23 grudnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2457 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek z Finlandii – EGF/2015/005 FI/Computer Programming)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA