REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/2280 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2281 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 792/2012 w odniesieniu do dodania nowego kodu źródłowego dla roślin uzyskanych z produkcji wspomaganej i związanych z tym zmian

Strony 131 - 131 Pobierz pdf

REKLAMA

Europejski Komitet Regionów – Regulamin wewnętrzny

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Regulamin ONZ nr 161 – Jednolite przepisy dotyczące zabezpieczenia pojazdów silnikowych przed nieuprawnionym użyciem i homologacji urządzenia zabezpieczającego przed nieuprawnionym użyciem (za pomocą układu blokady) [2021/2274]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 162 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji immobilizerów i homologacji pojazdu w odniesieniu do immobilizera [2021/2275]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 163 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemu alarmowego pojazdu i homologacji pojazdu w zakresie systemu alarmowego [2021/2276]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 8580) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2303 z dnia 15 grudnia 2021 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 439/2010

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/2321 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekazywania uprawnień do podejmowania decyzji w sprawie wydawania unijnych dokumentów laissez-passer wnioskodawcom podlegającym kompetencjom Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2021/55)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/2322 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/280 w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro (EBC/2021/56)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2021 Rady Partnerstwa ustanowionej Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, z dnia 21 grudnia 2021 r. w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo może odstąpić od obowiązku usuwania danych dotyczących przelotu pasażerów po ich wyjeździe ze Zjednoczonego Królestwa [2021/2323]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2278 z dnia 20 grudnia 2021 r. zawieszające cła wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2324 z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 w zakresie środków technicznych dotyczących niektórych połowów dennych i pelagicznych w Morzu Celtyckim, Morzu Irlandzkim i wodach na zachód od Szkocji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2325 z dnia 16 grudnia 2021 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, wykaz państw trzecich oraz wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, które zostały uznane na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/2312 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie krajowego programu pomocy długoterminowej dla rolnictwa w północnych regionach Finlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 8773) (Jedynie teksty w języku fińskim i szwedzkim są autentyczne)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/2313 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2022 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 9852) (Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim są autentyczne)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2314 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „INICJATYWA EVE NA RZECZ USTANOWIENIA PRAWA DO DECYDOWANIA” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2315 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 9751) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/2277 z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2316 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży (2022) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2317 z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/2318 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiające zamknięcie połowów śledzia atlantyckiego w wodach Norwegii na północ od 62° N oraz w obszarze połowowym wokół Jan Mayen w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2319 z dnia 21 grudnia 2021 r. zatwierdzające zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym [„Terre Tollesi”/„Tullum” (ChNP)]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA