REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

MAŁGORZATA MASŁOWSKA

Dołącz do grona ekspertów
MAŁGORZATA MASŁOWSKA

Prawniczka, mediatorka, a od 1998 r. redaktorka specjalizująca się w tematyce prawa pracy i podatków, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki samorządowej. Od 2017 r. związana z marką INFOR jako redaktorka i autorka artykułów publikowanych w papierowych czasopismach, publikacjach internetowych i internecie.

Świadczenia na rzecz dzieci, np. alimenty na dziecko podlegają szczególnej ochronie. Ale czy tak samo jest z ulgą na dziecko? Niestety nie. Komornik nie tylko może ją zająć, ale zabierze całą kwotę należnego podatnikowi z tego tytułu zwrotu.
Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się zasady przyznawania świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zmieniono zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchylono specjalny zasiłek opiekuńczy. Jednak najważniejsza zmiana wciąż przed nami. Wysokość świadczenia wspierającego może bowiem tuż po jego wprowadzeniu znacząco wzrosnąć!

REKLAMA

Kolejny wzrost limitu dla działalności nierejestrowanej cieszy tych, którzy poprawiają kondycję domowego budżetu korzystając z możliwości prowadzenia niewielkiej działalności bez konieczności jej rejestrowania w CEIDG. Jednak brak rejestracji to jedno, a rozliczenia na gruncie VAT, to odrębna sprawa. Warto sprawdzić, czy ciesząc się uproszczeniami przewidzianymi dla tej formy działalności nie zaniedbuje się obowiązków czynnego podatnika VAT.
Podstawowe wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom to 20 i 26 dni. Dobrze planując pracownik może jednak w 2024 r. odpoczywać znacznie dłużej. I to nie korzystając z innego rodzaju zwolnień.

REKLAMA

Ustawodawca chcąc podkreślić wagę honorowego krwiodawstwa, przewidział w podatku dochodowym specjalną ulgę dla dawców krwi. Zapomniał o nich jednak, gdy chodzi o regulacje dotyczące trzynastki – zwolnienie związane z oddaniem krwi nie tylko obniża podstawę trzynastki, ale może też spowodować, że pracownik nie uzyska do niej prawa.
Jak wyliczyć trzynastkę? W pierwszym kwartale roku to pewnie jedno z pytań najczęściej zadawanych w działach kadr i płac jednostek sfery budżetowej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nazywane trzynastką przysługujące pracownikom tych jednostek może mieć różną wysokość, w zależności od indywidualnej sytuacji pracownika.
Prawo do trzynastki przysługuje pracownikom, którzy przepracowali w roku co najmniej 6 miesięcy. Ale nie zawsze – czasami można pracować krócej i dostać dodatkowe wynagrodzenie. Sprawdź, jak je wyliczyć nauczycielowi, który korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia.
Wysokość trzynastki należy obliczać indywidualnie dla każdego pracownika. Dokonując obliczeń trzeba uwzględnić szereg okoliczności, w tym okresy niezdolności do pracy – przedstawiamy przykładowe wyliczenia.
Wynagrodzenie za pracę wypłacane pracownikom podlega szczególnej ochronie. Przejawia się ona m.in. w ustaleniu ścisłych zasad, na jakich pracodawca może dokonywać z niego potrąceń. Czy zasady te dotyczą także trzynastki, czy też jako świadczenie dodatkowe podlega ona egzekucji komorniczej w całości?
Korzystanie z uprawnień rodzicielskich wiąże się na gruncie prawa pracy ze szczególną ochroną pracowników, np. przed rozwiązaniem stosunku pracy, czy w zakresie nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego. Inaczej jednak jest w przypadku tzw. trzynastki, czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Przed nami ostatni miesiąc na wypłatę trzynastki. Korzystałeś w 2023 roku ze zwolnienia z powodu siły wyższej? Jeśli tak, obniżyło to wysokość twojego wynagrodzenia. A w 2024 roku dodatkowo wpłynie na wysokość trzynastki.
Branża beauty niecierpliwie czeka na obiecywaną obniżkę stawki VAT na usługi kosmetyczne. Czekają też na nią klienci, którzy liczą na obniżki cen usług. Istnieją jednak wątpliwości, czy takie obniżenie jest możliwe?
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza. Jednak nie każdemu i nie zawsze. Kwota refundacji nie została określona przez ustawodawcę i w poszczególnych zakładach pracy waha się najczęściej od 250 do 450 zł.
W marcu 2024 r. pracownicy będą musieli przepracować 168 godzin. Jednak na przełomie marca i kwietnia będą mieli szansę na przedłużenie wypoczynku.
Osobom, które utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie i spełniają trzy warunki, przysługuje z ZUS świadczenie nazywane rentą szkoleniową.
W 2024 roku na 366 dni co do zasady przypadnie 115 dni wolnych od pracy i 251 dni pracujących. To jednak tylko punkt wyjścia. Przeciętny pracownik będzie miał możliwość wykorzystania 35 dni urlopów i zwolnień od pracy. Istnieją też grupy pracowników, które mają jeszcze większe uprawnienia.
Istnieją przypadki, w których rozwiązanie umowy z nieobecnym, chorym pracownikiem jest dopuszczalne i zgodne z prawem. Muszą jednak zostać spełnione określone warunki, a pracodawca musi przestrzegać zasad.
Czy płatnik musi posiadać potwierdzenie odbioru PIT-11? To pytanie zyskało na znaczeniu od czasu, gdy wielu pracowników pracuje zdalnie, a w siedzibie pracodawcy pojawiają się sporadycznie. I choć zgodnie z przepisami potwierdzenia odbioru nie trzeba mieć, to jednak i tak może się to skończyć karą grzywny do 141,40 zł do 25.452,00 zł.
Rady rodziców są organami pomocniczymi szkół. Choć działają na ich terenie, to reprezentują ogół rodziców. Skoro nie mogą posiadać NIP i być podatnikami VAT, to jak powinny dokumentować dokonywane zakupy?
Zdarzenia związane z życiem prywatnym pracownika, choćby takie jak przeprowadzka, mogą mieć wpływ na dokonywane przez niego rozliczenia podatkowe. Czasami ich konsekwencją jest nabycie praw, z których podatnik może skorzystać, ale nie musi, ale innym razem mogą wiązać się z ograniczeniem tychże praw, o czym już nie tylko może, ale musi pamiętać dokonując rozliczeń podatkowych.

REKLAMA