REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Swoją przygodę z zawodem rozpoczęłam od pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Następnie przez kilka lat zdobywałam doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, w tym obsłudze spraw sądowych w renomowanych warszawskich kancelariach. Jako menedżer w spółce państwowej Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju, poszerzałam swoje kompetencje w zakresie zarządzania. Przez ten czas dobrze poznałam problemy i potrzeby biznesu, zarówno te wewnętrzne, jak i w relacjach z zewnętrznymi partnerami. Jestem absolwentem kursu Legal MBA rozwijającego kompetencje menedżerskie u prawników biznesowych. Od 2010 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wpisanym na listę Radców Prawnych pod numerem WA-9627. Od 2016 roku prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i indywidualnemu podejściu do każdej ze spraw zapewniam moim Klientom komfort i rzetelną pomoc prawną.

Specjalizuję się w doradztwie Klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Uczestniczyłam w pracach nad projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) i wspierałam wdrożenie systemu PPK. Dysponuję również ugruntowaną wiedzą dotyczącą pracowniczych programów emerytalnych (PPE) i doświadczeniem w codziennym doradztwie pracodawcom prowadzącym takie programy. Posiadam bogate doświadczenie we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz Rzecznikiem Finansowym. Z sukcesem przeprowadziłam kilkadziesiąt postępowań sądowych i przed urzędami.

Jestem autorką artykułów prasowych w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej i Infor oraz ekspertem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Radiu Infor. Jestem współautorką publikacji “Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD” (C.H. Beck 2014) oraz publikacji Praxis “Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo” (C.H.Beck 2015).

Szczególnie cenię sobie stałą i bieżącą współpracę, która pozwala poznać specyfikę i potrzeby Klienta, dzięki czemu można nie tylko łatwiej i szybciej rozwiązywać problemy Klienta, ale także im zapobiegać. Za cel stawiam sobie zapewnienie Klientowi obsługi najwyższej jakości, gwarantującej realizację jego zamierzeń biznesowych i pełne bezpieczeństwo prawne. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci.

Protokół z wyboru instytucji finansowej PPK stanowi udokumentowanie tej czynności. Podmiot zatrudniający powinien zdecydować o instytucji w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników. Do kiedy trzeba zawrzeć umowy?
PPK oznacza także koszty po stronie pracodawcy. Pracodawca musi przede wszystkim finansować wpłaty do PPK. Jaki procent wynosi wpłata pracodawcy na PPK? Sprawdź, ile w sumie wdrożenie PPK kosztuje pracodawcę.

REKLAMA

Mikroprzedsiębiorca utworzy PPK najpóźniej 23 kwietnia 2021 r. Czy każdy musi przystąpić do programu? Co z firmą zatrudniającą 2 pracowników, którzy złożyli deklaracje o rezygnacji z PPK przed tym terminem?
Nieutworzenie PPK w terminie do 27 października 2020 r. przez pracodawców z II i III etapu wdrażania programu pociąga za sobą pewne konsekwencje. PFR zweryfikuje, czy wywiązali się z tego obowiązku i wezwie spóźnionych. Utworzenie PPK na wezwanie PFR nie wyłącza odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie terminu. Jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązku utworzenia PPK?

REKLAMA

Pierwsza wpłata do PPK powinna zostać pobrana już od pierwszego wynagrodzenia po zapisaniu się do programu. Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) naliczane są procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK. Kiedy najpóźniej trafi na rachunek uczestnika PPK?
Od przyszłego roku pracownicze plany kapitałowe będą dostępne również dla zatrudnionych w sektorze publicznym. Pracodawcy należący do tego sektora do 10 kwietnia 2021 r. powinni zapisać swoich pracowników do tego programu.
Wpłaty do PPK można podzielić na 3 rodzaje - wpłaty uczestnika PPK (pracownika), wpłaty podmiotu zatrudniającego (pracodawcy) oraz wpłaty Państwa (tzw. dopłaty). Jaka jest ich wysokość?
Podmiotem zarządzającym pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) w danej firmie jest instytucja finansowa uprawniona  do oferowania PPK. Wybiera ją zawsze podmiot zatrudniający w porozumieniu z przedstawicielami załogi.
Aktywa gromadzone w PPK są zarządzane przez profesjonalne instytucje finansowe, które spełniają rygorystyczne warunki. Aktualnie 20 instytucji może zarządzać PPK.  A jest to zadanie niebagatelne, ponieważ w PPK zgromadzonych jest już ponad 1,65 mld aktywów. Spośród tych instytucji można wyłonić liderów zarówno pod względem wysokości aktywów w PPK objętych ich zarządzaniem, jak też liderów pod względem wyników inwestycyjnych.
Pracownicze Plany Kapitałowe są dedykowane osobom aktywnym zawodowo. Aktywność zawodowa aktualnie przejawia się na różne sposoby. To oznacza, że do oszczędzania w PPK są uprawnione osoby zatrudnione nie tylko na umowie o pracę. Dla kogo zatem dostępne są pracownicze plany kapitałowe?
Pracownicze Plany Kapitałowe są jedynym dostępnym na polskim rynku programem długoterminowego oszczędzania, konstrukcja którego stanowi wyraz szczególnej dbałości państwa o bezpieczeństwo finansowe Polaków. Przy tym są całkowicie dobrowolne dla pracowników, a prywatność ich oszczędności w PPK została ustawowo zagwarantowana. Czy zatem PPK zasługują na zaufanie?
Tarcza Antykryzysowa wprowadziła trzy istotne zmiany dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dotyczą one: wydłużenia terminów wdrożenia PPK dla tzw. II fazy, utrzymania wyłączenia PPK spod regulacji dotyczących zamówień publicznych oraz uproszczenia w zasadach tworzenia PPK u pracodawców sektora publicznego.
Wyjątkowa sytuacja związana z epidemią koronawirusa nie powoduje automatycznego „zawieszenia PPK”. Pracodawcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mogą jednak skorzystać ze zwolnienia z finansowania wpłat do PPK. To rozwiązanie pozwoli im na złagodzenie skutków kryzysu.
W razie poważnego zachorowania uczestnik PPK może skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku PPK. Co oznacza „poważne zachorowanie”? Ile oszczędności można wypłacić i na jakich warunkach? Gdzie złożyć wniosek o wypłatę? Czy wypłacone środki trzeba zwrócić?
Co do zasady celem oszczędzania w PPK jest zabezpieczenie finansowe na czas obniżonej aktywności zawodowej i wypłata po 60 roku życia. Można jednak wypłacić te środki wcześniej. Kiedy będę mógł skorzystać z oszczędności zebranych w PPK?
Jestem pracownikiem zakładu produkcyjnego. Dla mojego pracodawcy pracuję od 17 lat. Słyszałem od niego, że już niedługo będę mógł na korzystnych warunkach oszczędzać na przyszłość. Mój pracodawca mówił, że planuje utworzyć PPK. Od kiedy konkretnie będę mógł wziąć udział w PPK?
Zarówno Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) jak i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są regulowanymi ustawowo programami długoterminowego oszczędzania. Są one dedykowane osobom pracującym. Pracodawcy oferujący te programy dbają o bezpieczeństwo finansowe pracowników w czasie ich obniżonej aktywności zawodowej związanej z wiekiem.
Szkolenia o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) są obecnie bardzo popularne. Nie każdy wie, że podmiot powołany ustawą do rozpowszechniania wiedzy o PPK, czyli PFR Portal PPK Sp. z o.o., prowadzi takie szkolenia. Są one bezpłatne i dla każdego, a przekazywana wiedza jest pewna. Pochodzi bowiem wprost ze źródła.
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. W dniu 25 czerwca weszła w życie jej nowelizacja. To jednak nie oznacza, że u wszystkich pracodawców powinny już funkcjonować PPK. Jak należy traktować grupę kapitałową?
Ustawa o PPK reguluje sytuację śmierci pracownika. Co stanie się ze środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych po śmierci uczestnika?

REKLAMA