REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Dołącz do grona ekspertów
Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Bem & Wspólnicy to poznańska kancelaria, której wspólnicy posiadają ponad 25-letnie doświadczenie w zawodzie radcy prawnego.

W swojej codziennej działalności kładziemy nacisk na budowanie profesjonalnej oraz opartej na zaufaniu relacji z Klientami. Jako kwalifikowani mediatorzy wiemy, że prowadzenie sporu sądowego nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem i dlatego też polecamy Klientom szybsze, tańsze, ale równie satysfakcjonujące metody alternatywnego rozwiązywania sporu.

Aby zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie skupiamy się na wąskim zakresie specjalizacji. Nasi Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony wspólników, którzy bezpośrednio nadzorują obsługę prawną.

Prawo medyczne:

1. kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych;

2. odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne i naruszenia dóbr osobistych (praw pacjenta);

3. postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

4. sporządzanie umów, statutów i regulaminów;

5. reprezentacja podmiotów leczniczych i pacjentów na etapie postępowania sądowego i przedsądowego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

1. kompleksowa obsługa prawna pracodawców;

2. restrukturyzacja zatrudnienia;

3. dochodzenie odszkodowań / przywrócenie do pracy;

4. ustalanie istnienia stosunku pracy;

5. umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy oraz inne akty wewnątrzzakładowe;

6. reprezentacja pracodawców i pracowników na etapie postępowania sądowego i przedsądowego.

Prawo rodzinne:

1. alimenty;

2. rozwody i separacje;

3. ustalanie kontaktów z dziećmi;

4. sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

5. reprezentacja klienta na etapie postępowania sądowego i przedsądowego.

Prawo nieruchomości:

1. kompleksowa obsługa prawna zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych oraz indywidualnych właścicieli;

2. windykacja należności;

3. postepowania spadkowe;

4. znoszenie współwłasności nieruchomości;

5. zasiedzenia;

6. eksmisje;

7. reprezentacja klienta na etapie postępowania sądowego i przedsądowego.

Bem & Wspólnicy sp. j. – Kancelaria Radców Prawnych

ul. Niecała 14/7, 60-805 Poznań

tel. +48 61 223 39 45

office@bemwspolnicy.pl

www.bemwspolnicy.pl

Umowa o zakazie konkurencji może łączyć pracodawcę i pracownika także po ustaniu stosunku pracy. Umowa ta, często nazywana również klauzulą konkurencyjną, podpisywana jest pomiędzy stronami stosunku pracy, gdy pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) może wystąpić po podaniu każdej szczepionki. W większości NOP ma łagodny przebieg, ale niekiedy zdarzają się stany chorobowe, które mają ciężką postać i wymagają leczenia. Czy NOP można ignorować, czy też w przypadku jego wystąpienia należy dochować określonej procedury? Czy każdy NOP podlega rejestracji?

REKLAMA

Proces rekrutacji pracownika coraz częściej staje się wieloetapowym narzędziem selekcji i wyboru potencjalnie najlepszego z punktu widzenia pracodawcy kandydata na pracownika. Po jego zakończeniu strony porozumiewają się m.in. co do terminu zawarcia umowy o pracę i terminu jej rozpoczęcia, a praktyka wskazuje, że nie zawsze są to terminy tożsame. Zdarza się, że pracodawca przed zawarciem umowy o pracę proponuje pracownikowi zawarcie umowy przedwstępnej. Czy jest to dopuszczalne na gruncie przepisów prawa pracy, a jeśli tak to jaka powinna być treść takiej umowy i jakie konsekwencje dla stron rodzi jej podpisanie?
Szpitale pobierają niekiedy opłaty związane z hospitalizacją pacjenta, co często wywołuje konsternację i protest. Warto zatem wiedzieć, czy działania szpitala są w takich przypadkach uprawnione, a jeśli tak, to naliczania jakich opłat może się spodziewać pacjent.

REKLAMA

Można zaryzykować twierdzenie, że pracodawcy dzielą się na tych, którzy ułatwiają, bądź też utrudniają pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a pracownicy - na tych, którzy chętnie, bądź też niechętnie kwalifikacje zawodowe podnoszą. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1031 § 1 Kodeksu pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Zwykle w tym kontekście padają pytania o zakres uprawnień i obowiązków stron stosunku pracy w tym zakresie.
Zdarza się często, że pacjent u którego zdiagnozowano poważną dolegliwość otrzymuje od lekarza prowadzącego skierowanie na badanie, które może zostać wykonane jedynie w specjalistycznym podmiocie leczniczym, dysponującym odpowiednim sprzętem, lecz oddalonym od miejsca pobytu pacjenta. Dowóz pacjenta, ze względu na jego stan zdrowia wymaga skorzystania z transportu sanitarnego, na który jednak lekarze nie zawsze chcą wypisać zlecenie. Czy słusznie?
Pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy może zaproponować pracownikowi podpisanie umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy zarówno podczas trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu. Coraz częściej klauzule o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy są zamieszczane także w umowach zlecenia. Czy podpisywanie takich umów jest korzystne dla pracownika? Jakie są konsekwencje złamania zakazu konkurencji?
Czy jako pacjenci mamy zagwarantowane prawo do tajemnicy informacji z nami związanych? Czy osoby wykonujące zawód medyczny mogą informować media o stanie zdrowia znanych osób? Jakie są granice poufności w tym zakresie i czy ustają one wraz ze śmiercią pacjenta?
Sporów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem nie można uniknąć, nie zawsze jednak wbrew powszechnemu przekonaniu muszą być rozstrzygane wyrokiem sądowym. Niekiedy warto poszukać innej możliwości rozwiązania konfliktu, wykorzystując jego potencjał mediacyjny.
Wypisanie pacjenta ze szpitala, albo innego zakładu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne możliwe jest jedynie w sytuacjach wskazanych w art. 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638, z późn. zm.), a katalog zawarty w ust. 1 przytoczonego przepisu ma w zasadzie charakter katalogu zamkniętego.

REKLAMA