REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opłaty za pobyt pacjenta w szpitalu

 Kancelaria Bem & Wspólnicy
Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.
Opłaty za pobyt pacjenta w szpitalu /Fot. Fotolia
Opłaty za pobyt pacjenta w szpitalu /Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Szpitale pobierają niekiedy opłaty związane z hospitalizacją pacjenta, co często wywołuje konsternację i protest. Warto zatem wiedzieć, czy działania szpitala są w takich przypadkach uprawnione, a jeśli tak, to naliczania jakich opłat może się spodziewać pacjent.

Opłaty wskazane w regulaminie organizacyjnym

Przede wszystkim należy podkreślić, że szpital – rozumiany jako zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, ma obowiązek określić w regulaminie organizacyjnym m.in. wysokość opłat za:

REKLAMA

  1. udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016, poz. 186 z późn. zm.);
  2. przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2017, poz. 912) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w postępowaniu karnym;
  3. świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielone za częściową albo całkowitą odpłatnością.

POLECAMY: E - wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantuje pacjentowi prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Jeśli więc po zakończeniu pobytu w szpitalu pacjent chciałby uzyskać dokumentację medyczną może wystąpić o sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, albo udostępnienie na informatycznym nośniku danych. W takiej sytuacji szpital może jednak pobrać opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej. Jaka jest wysokość takiej opłaty? Odpowiedź znajdziemy każdorazowo w regulaminie organizacyjnym szpitala, aby jednak nie dochodziło do ustalania zbyt wysokich opłat, ustawodawca określił w art. 28 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jej maksymalną wysokość. Maksymalna wysokość opłaty za:

  1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
  2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 - przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. Warto kontrolować, czy opłaty naliczone przez szpital nie przekraczają stawek maksymalnych.

Zobacz serwis: Prawa pacjenta

Opłaty za świadczenia zdrowotne

REKLAMA

Pacjenci powinni mieć pełną świadomość tego, czy udzielane im świadczenie zdrowotne jest finansowane ze środków publicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, czy też ma charakter komercyjny. W przypadku bowiem świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie, podmiot leczniczy ma możliwość swobodnego kształtowania zasad odpłatności za wykonane usługi. Stąd też ustawodawca nałożył na szpitale obowiązek podania informacji o wysokości opłat do wiadomości pacjentów, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej placówce, Jest to szczególnie ważne w kontekście art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantującego obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką możliwość, szpital wystawia rachunek, w którym na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Rachunek ten powinien być zgodny z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości pacjentów. Należy podkreślić, że szpital nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.

Opłata rekompensująca koszty opieki

REKLAMA

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do kontaktu z innymi osobami oraz do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Jeżeli jednak realizacja wskazanych praw pacjenta skutkuje kosztami poniesionymi przez szpital, koszty realizacji tych praw ponosi pacjent. Wysokość opłaty rekompensującej koszty opieki ustala, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta kierownik podmiotu leczniczego, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji omawianych praw. Informacja o wysokości opłaty oraz o sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w szpitalu.

Czego w praktyce dotyczy opłata? Jest to opłata rekompensująca m.in. udostępnianie odzieży ochronnej (np. w związku z obecnością osoby towarzyszącej przy porodzie), zużycie mediów, takich jak prąd czy woda – których dodatkowy pobór jest związany z całodobowym pobytem osoby towarzyszącej choremu, czy też udostępnianie łazienki lub innych pomieszczeń socjalnych dla potrzeb osób, które sprawują dodatkową opiekę pielęgnacyjną.

Zobacz także: Ubezpieczenia

Inne opłaty

Pobyt w szpitalu często wiąże się także z koniecznością ponoszenia opłat z innych tytułów, jak np. za korzystanie z telewizora w sali chorych, za szatnię, czy też za zakup odzieży ochronnej (np. ochraniacze na buty). W tym kontekście należy podkreślić, że nie są to opłaty związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a więc finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w art. 13 pkt. 2 dopuszcza wykonywanie na terenie szpitala innej działalności niż lecznicza, pod warunkiem, że nie jest ona uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Taki zapis legitymizuje pobieranie wymienionych wyżej opłat. Ich wysokość ustala szpital, powinien mieć jednak na względzie okoliczność, że opłaty te nie mogą być w sposób nieuzasadniony zawyżone.

Borykające się nieustannie z trudnościami finansowymi szpitale niekiedy pobierają od pacjentów także dodatkowe opłaty za zużycie energii elektrycznej w związku z związku z koniecznością doładowania telefonu, bądź też korzystaniem z komputera. Jasne stanowisko w tej sprawie zajął Narodowy Fundusz Zdrowia, stwierdzając, że pobieranie dodatkowych opłat przez świadczeniodawców od świadczeniobiorców za korzystanie z energii elektrycznej stanowi naruszenie zasad realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Także Urząd Regulacji Energetyki podnosi, że opłaty za pobieranie energii elektrycznej mogą pobierać podmioty posiadające koncesję, której szpitale zgodnie z obowiązującymi przepisami z pewnością nie mają.

Zobacz także: Prawa konsumenta

Zdarzają się niekiedy także sytuacje, w których szpital żąda od pacjenta opłat za leki i wyroby medyczne zastosowane podczas hospitalizacji, jednakże działanie takie jest także pozbawione podstaw prawnych. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.) świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonywania świadczenia.

Pacjenci powinni pamiętać o tym, że jakiekolwiek wątpliwości związane z zasadnością, bądź też wysokością opłat pobieranych przez szpital można zgłaszać do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W latach 2015-2016 odsetek tego rodzaju spraw nie przekroczył 0,16% wszystkich spraw kierowanych do Biura, ale statystki wyraźnie wskazują, że liczba ta stale rośnie. Najwięcej zgłoszeń dotyczy opłat pobieranych z tytułu sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej podczas hospitalizacji, choć zdarzają się także sygnały o nielegalnym pobieraniu opłat za korzystanie z energii. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta podaje, że w roku 2016 w trzech sprawach Rzecznik Praw pacjenta stwierdził naruszenie przez podmioty lecznicze zbiorowych praw pacjenta i w trybie natychmiastowym nakazał zaniechania ich stosowania.

Autorka: Ewa Bem – wspólnik i radca prawny w Kancelarii Bem & Wspólnicy

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy rodzic musi płacić alimenty, gdy zabiera dziecko na wakacje? Co z opłatami za mieszkanie i media? Sprawdź, co na to prawo.

Czy można zrobić niższy przelew, skoro poniosło się koszty wakacyjnego wyjazdu? Dostosowanie wysokości wakacyjnych alimentów do potrzeb dziecka i rodziców jest jednak możliwe.

Ponad 4000 zł wsparcia miesięcznie może uzyskać samotny rodzic na okres zasiłkowy 2024/2025. Jak połączyć świadczenia?

Ponad 4000 zł wsparcia miesięcznie będzie mógł uzyskać samotny rodzic na okres zasiłkowy 2024/2025. Jak powinna połączyć świadczenia, by otrzymać taką kwotę? Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Po raz kolejny przesunięto termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń. Podobno to już ostatnie przesunięcie

Termin powszechnego wdrożenia obowiązku e-Doręczeń został przesunięty na 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu zostaną przeprowadzone zmiany legislacyjne, które ułatwią wykorzystywanie tych usług w sferze cyfrowej w pierwszym roku obowiązywania.

Można przedłużyć ważność orzeczeń o niepełnosprawności do 31 marca 2025 r. Ale czy wiesz, co zrobić, żeby nie stracić uprawnień,

Co dalej z orzeczeniami o niepełnosprawności? Można przedłużyć ich ważność do 31 marca 2025 roku i ustrzec się przed utratą uprawnień, Są jednak warunki, które trzeba spełnić. Sprawdź, czy wiesz jakie.

REKLAMA

Renta wdowia we wszystkich możliwych wariantach zbiegu świadczeń. Pytanie tylko: kiedy?

Wciąż nie wiadomo kiedy renta wdowia wejdzie w życie. Na ten moment wiemy jedynie, że Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny ma sprecyzować katalog praw do świadczeń emerytalno-rentowych, do których będzie można stosować regułę zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych. Katalog ma obejmować wszystkie możliwe warianty.

ZNP: Wynagrodzenia nauczycieli powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem, podwyżki w 2025 r. co najmniej o 15 proc., wycieczka szkolna jak wyjazd służbowy

ZNP poinformował, że przesłał do MEN katalog spraw wymagających pilnego uregulowania oraz konkretne propozycje rozwiązań w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Związkowcy chcą m.in. jak najszybszego podjęcia prac nad powiązaniem wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Emerytury stażowe: Duda interweniuje, Hołownia odpowiada, prace nad ustawami zostaną wznowione pod koniec lipca

W Sejmie znajdują się dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Projekty zostaną rozpatrzone przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny pod koniec lipca.

Od 95 zł do 135 zł. Zasiłek rodzinny na lata 2025–2027. Nie takiej podwyżki spodziewały się rodziny.

95 zł, 124 zł i 135 zł – to kwoty zasiłku rodzinnego na lata 2025–2027. Czy to oznacza, że obserwujemy stopniowe wygaszanie świadczenia? Pobiera je coraz mniej rodzin, a celem wydaje się być dalsze pomniejszanie kręgu uprawnionych.

REKLAMA

Strażnicy miejscy już zatrzymują kierowców. Ich samochody są wykluczone, wyświetlają się na czerwono w strefie czystego transportu (SCT)

Od początku lipca strażnicy miejscy pouczyli już kilkudziesięciu kierowców, którzy wjechali do strefy czystego transportu w Warszawie nieuprawnionym autem. System widzi, które samochody są dopuszczone do ruchu w strefie czystego transportu (SCT), a które nie.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności 400 tys. osób kończy się 30 września. Będą przedłużone do 31 marca 2025 r. pod jednym warunkiem

W dniu 30 września 2024 r. upłynie ważność orzeczeń o niepełnosprawności prawie 400 tys. osób. Nowelizacja ustawy (której projekt został opublikowany 11 lipca 2024 r.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma pozwolić na zachowanie statusu osób niepełnosprawnych przez okres oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia - ale nie dłużej niż do 31 marca 2025 r. Chodzi o zabezpieczenie tych osób przed nagłą utratą otrzymywanych świadczeń i uprawnień przysługujących na podstawie dotychczasowego orzeczenia. MRPiPS chce także ograniczyć spiętrzenie w czasie wniosków o nowe orzeczenie o niepełnosprawności.

REKLAMA