Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opłaty za pobyt pacjenta w szpitalu

 Kancelaria Bem & Wspólnicy
Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.
Opłaty za pobyt pacjenta w szpitalu /Fot. Fotolia
Opłaty za pobyt pacjenta w szpitalu /Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Szpitale pobierają niekiedy opłaty związane z hospitalizacją pacjenta, co często wywołuje konsternację i protest. Warto zatem wiedzieć, czy działania szpitala są w takich przypadkach uprawnione, a jeśli tak, to naliczania jakich opłat może się spodziewać pacjent.

Opłaty wskazane w regulaminie organizacyjnym

Przede wszystkim należy podkreślić, że szpital – rozumiany jako zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, ma obowiązek określić w regulaminie organizacyjnym m.in. wysokość opłat za:

REKLAMA

 1. udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016, poz. 186 z późn. zm.);
 2. przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2017, poz. 912) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w postępowaniu karnym;
 3. świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielone za częściową albo całkowitą odpłatnością.

POLECAMY: E - wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantuje pacjentowi prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Jeśli więc po zakończeniu pobytu w szpitalu pacjent chciałby uzyskać dokumentację medyczną może wystąpić o sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, albo udostępnienie na informatycznym nośniku danych. W takiej sytuacji szpital może jednak pobrać opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej. Jaka jest wysokość takiej opłaty? Odpowiedź znajdziemy każdorazowo w regulaminie organizacyjnym szpitala, aby jednak nie dochodziło do ustalania zbyt wysokich opłat, ustawodawca określił w art. 28 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jej maksymalną wysokość. Maksymalna wysokość opłaty za:

 1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
 2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 - przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. Warto kontrolować, czy opłaty naliczone przez szpital nie przekraczają stawek maksymalnych.

Zobacz serwis: Prawa pacjenta

Opłaty za świadczenia zdrowotne

REKLAMA

Pacjenci powinni mieć pełną świadomość tego, czy udzielane im świadczenie zdrowotne jest finansowane ze środków publicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, czy też ma charakter komercyjny. W przypadku bowiem świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie, podmiot leczniczy ma możliwość swobodnego kształtowania zasad odpłatności za wykonane usługi. Stąd też ustawodawca nałożył na szpitale obowiązek podania informacji o wysokości opłat do wiadomości pacjentów, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej placówce, Jest to szczególnie ważne w kontekście art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantującego obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką możliwość, szpital wystawia rachunek, w którym na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Rachunek ten powinien być zgodny z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości pacjentów. Należy podkreślić, że szpital nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.

Opłata rekompensująca koszty opieki

REKLAMA

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do kontaktu z innymi osobami oraz do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Jeżeli jednak realizacja wskazanych praw pacjenta skutkuje kosztami poniesionymi przez szpital, koszty realizacji tych praw ponosi pacjent. Wysokość opłaty rekompensującej koszty opieki ustala, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta kierownik podmiotu leczniczego, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji omawianych praw. Informacja o wysokości opłaty oraz o sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w szpitalu.

Czego w praktyce dotyczy opłata? Jest to opłata rekompensująca m.in. udostępnianie odzieży ochronnej (np. w związku z obecnością osoby towarzyszącej przy porodzie), zużycie mediów, takich jak prąd czy woda – których dodatkowy pobór jest związany z całodobowym pobytem osoby towarzyszącej choremu, czy też udostępnianie łazienki lub innych pomieszczeń socjalnych dla potrzeb osób, które sprawują dodatkową opiekę pielęgnacyjną.

Zobacz także: Ubezpieczenia

Inne opłaty

Pobyt w szpitalu często wiąże się także z koniecznością ponoszenia opłat z innych tytułów, jak np. za korzystanie z telewizora w sali chorych, za szatnię, czy też za zakup odzieży ochronnej (np. ochraniacze na buty). W tym kontekście należy podkreślić, że nie są to opłaty związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a więc finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w art. 13 pkt. 2 dopuszcza wykonywanie na terenie szpitala innej działalności niż lecznicza, pod warunkiem, że nie jest ona uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Taki zapis legitymizuje pobieranie wymienionych wyżej opłat. Ich wysokość ustala szpital, powinien mieć jednak na względzie okoliczność, że opłaty te nie mogą być w sposób nieuzasadniony zawyżone.

Borykające się nieustannie z trudnościami finansowymi szpitale niekiedy pobierają od pacjentów także dodatkowe opłaty za zużycie energii elektrycznej w związku z związku z koniecznością doładowania telefonu, bądź też korzystaniem z komputera. Jasne stanowisko w tej sprawie zajął Narodowy Fundusz Zdrowia, stwierdzając, że pobieranie dodatkowych opłat przez świadczeniodawców od świadczeniobiorców za korzystanie z energii elektrycznej stanowi naruszenie zasad realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Także Urząd Regulacji Energetyki podnosi, że opłaty za pobieranie energii elektrycznej mogą pobierać podmioty posiadające koncesję, której szpitale zgodnie z obowiązującymi przepisami z pewnością nie mają.

Zobacz także: Prawa konsumenta

Zdarzają się niekiedy także sytuacje, w których szpital żąda od pacjenta opłat za leki i wyroby medyczne zastosowane podczas hospitalizacji, jednakże działanie takie jest także pozbawione podstaw prawnych. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.) świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonywania świadczenia.

Pacjenci powinni pamiętać o tym, że jakiekolwiek wątpliwości związane z zasadnością, bądź też wysokością opłat pobieranych przez szpital można zgłaszać do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W latach 2015-2016 odsetek tego rodzaju spraw nie przekroczył 0,16% wszystkich spraw kierowanych do Biura, ale statystki wyraźnie wskazują, że liczba ta stale rośnie. Najwięcej zgłoszeń dotyczy opłat pobieranych z tytułu sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej podczas hospitalizacji, choć zdarzają się także sygnały o nielegalnym pobieraniu opłat za korzystanie z energii. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta podaje, że w roku 2016 w trzech sprawach Rzecznik Praw pacjenta stwierdził naruszenie przez podmioty lecznicze zbiorowych praw pacjenta i w trybie natychmiastowym nakazał zaniechania ich stosowania.

Autorka: Ewa Bem – wspólnik i radca prawny w Kancelarii Bem & Wspólnicy

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Edukacja prawna

  Edukacja prawna to jedno z rozwiązań określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Na czym polega i jakie działania obejmuje?

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

  Kto może skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego? Co obejmuje taka porada? Jakie formalności są potrzebne? Oto najważniejsze informacje.

  Nowe przepisy mocno utrudniają zwolnienie pracownika. Co na to pracodawcy?

  Zmiany w prawie, które weszły w życie 22 września, budzą kontrowersje wśród pracodawców. Jak podkreśla Północna Izba Gospodarcza pozytywne jest to, że lepiej chronieni są pracownicy, którzy są w czasie okresu ochronnego lub np. w czasie choroby przewlekłej. Wadą zaś jest ochrona pracowników, którzy mogą uchylać się od zwolnienia z pracy, gdy to zapadło z powodów merytorycznych. 

  Jaka przyszłość czeka dane osobowe w erze nowych technologii?

  To zagadnienie nad którym dyskutowali uczestnicy Forum Nowych Technologii. Konferencja odbyła się w Warszawie 20 i 21 września 2023 r.. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Nowych Technologii i Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną.

  REKLAMA

  Ministerstwo Cyfryzacji: Ograniczamy bon 2500 zł tylko dla niektórych nauczycieli. Jesteś na liście?

  Przykra wiadomość dla nauczycieli. Bonu 2500 zł na zakup laptopa nie dostaną wszyscy nauczyciele.

  Referendum 2023. Jak będzie liczona frekwencja?

  Udział w referendum jest dobrowolny; frekwencja referendalna - która ma wpływ na to, czy referendum jest wiążące, czy nie - jest liczona na podstawie liczby ważnych kart wyjętych z urny - przypomina szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

  Umowy o dzieło nadal najczęściej podpisują mężczyźni

  W pierwszy półroczu 2023 r. – stanowili oni 52,81 proc. wykonawców. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło to osoba w wieku 30-39 lat – 56,2 tys. Prawie 2 tys. umów podpisali wykonawcy w wieku 80 i więcej lat. Umowy o dzieło zawierane są najczęściej na jeden oraz osiem dni. 

  PGG zapewnia o dostępności węgla opałowego w e-sklepie i składach firmowych

  Polska Grupa Górnicza (PGG) miesięcznie kieruje do sprzedaży w swoim sklepie internetowym ok. 270-300 tys. ton węgla opałowego, czyli całość bieżącej produkcji - podała w czwartek 29 września firma, zapewniając o stałej dostępności węgla w e-sklepie i składach firmowych.

  REKLAMA

  Z końcem września wiele zmian w prawie pracy!

  Koniec września przynosi wiele zmian w prawie pracy, ale nie można zapominać o już istniejących obowiązkach – przypomina radca prawny Monika Jurkiewicz. To m.in. dofinansowanie do posiłków dla pracowników, zwiększona ochrona pracowników czy udzielenie zaległego urlopu do 30 września.

  W niedzielę w stolicy duże utrudnienia. Ulicami Warszawy przejdzie "Marsz Miliona Serc"

  Warszawiaków i przyjezdnych czekają w niedzielę 1 października duże utrudnienia. Ulicami stolicy przejdzie organizowany przez Koalicję Obywatelską "Marsz Miliona Serc". Marsz rozpocznie się o godz. 12.00 na Rondzie Dmowskiego, następnie przejdzie ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II, a zakończy się na Rondzie Radosława.

  REKLAMA