reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Wrzesień 2017

12 Wrzesień 2017 - 255 dzień roku,

do końca pozostało 110 dni

Imieniny : Amadeusza, Gwidona, Marii

Następnego dnia : Dogberta, Eugenii, Filipa

Następny miesiąc

Październik 2017

Ważne terminy

28 lutego 2021 r.

 • Niedziela objęta zakazem handlu (nie dotyczy wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania zatrudnionemu wykonywania takich czynności)

1 marca 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Roczne sprawozdanie Rb-23PL za 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 •  Zawiadomienie ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w 2020 r.
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2020 r. i roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST, Rb-PDP za 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2020 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za styczeń 2021 r. składane przez dysponenta części 87
 • Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 r. (PIT-28 i PIT-28S)
 • Zapłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2020 r.
 • Przekazanie podatnikowi informacji PIT-R o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2020 r.
 • Przekazanie podatnikom PIT-11 i PIT-8C za 2020 r.
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2020 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2020 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/ informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r. (PIT-40A/PIT-11A)
 • Wspomagający: – przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym transgranicznym w przypadku, o którym mowa w art. 86d § 4 Ordynacji podatkowej – jest obowiązany poinformować pisemnie korzystającego lub promotora zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, o którym należy przekazać informację Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
 • Raport o składkach zapłaconych w roku poprzednim za ubezpieczonych pracowników
 • Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą przekazują do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2021 r.
 • Przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2020 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące (ZUS IMIR)
 • Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartały 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowej
 • Informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni
 • Przekazanie przez płatników dokonujących wypłat należności osobom niemającym w Polsce miejsca zamieszkania imiennych informacji IFT-1/IFT-1R tym osobom oraz urzędom skarbowym właściwym w sprawie opodatkowania osób zagranicznych (urzędom wyłącznie drogą elektroniczną)
 • Wpłata rocznej opłaty rejestrowej przez podmioty, które wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny i są zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

2 marca 2021 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2021 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Rb-27UE za poprzedni rok składane przez dysponenta części 87

5 marca 2021 r.

 • Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2021 r.
 • Zapłata składek za luty 2021 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 •  Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Zmiany w prawie

12.09.2017

13.09.2017

14.09.2017

15.09.2017

reklama
reklama
reklama