Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminarz

Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2022 r.
2022-05-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2022-05-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2022-05-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za kwiecień 2022 r.
2022-05-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za kwiecień 2022 r. składane przez Prezesa KRUS
2022-05-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2022 r. składane przez Prezesa ZUS
2022-05-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2022-05-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za kwiecień 2022 r.
2022-05-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2022 r.
2022-05-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2022-05-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2022 r.
2022-05-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2022-05-25
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za kwiecień 2022 r. (oraz złożenie deklaracji za …
2022-05-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za kwiecień 2022 r. składane przez dysponenta części 77
2022-05-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za kwiecień 2022 r. składane przez dysponenta części 87
2022-05-30
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2022-05-31
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie do NBP
2022-05-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została …
2022-05-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. przez …
2022-05-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za kwiecień 2022 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2022-05-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2022-05-31
Dodaj do kalendarza
I rata odpisu na ZFŚS
2022-05-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2022-06-06
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2022 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2022-06-07
Dodaj do kalendarza
Zarejestruj się!
2022-06-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2022-06-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za maj 2022 r.
2022-06-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2022-06-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2022-06-07
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za maj 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2022-06-10
Dodaj do kalendarza
 Zarejestruj się!
2022-06-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za maj 2022 r. składane przez …
2022-06-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2022-06-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2022 r. składane przez urzędy skarbowe
2022-06-13
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2022-06-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za maj 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez płatników składek posiadających osobowość …
2022-06-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za maj 2022 r. składane przez …
2022-06-15
Dodaj do kalendarza
Wpłata do PPK za maj 2022 r.
2022-06-15
Dodaj do kalendarza
Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółek z o.o., towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, …
2022-06-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2022 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) …
2022-06-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za maj 2022 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz) Uwaga! Departament Ceł Ministerstwa Finansów w …
2022-06-15
Dodaj do kalendarza
Zakończenie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za rok poprzedni
2022-06-15
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2022-06-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za maj 2022 r.
2022-06-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2022 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, …
2022-06-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w maju 2022 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2022-06-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2022-06-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2022-06-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2022 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta …
2022-06-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za maj 2022 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2022-06-20
Dodaj do kalendarza