Kategorie

Terminarz

21 lip 2021
19 paź 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2021 …
2021-07-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
2021-07-23
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za czerwiec 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K za II kwartał 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje …
2021-07-26
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za czerwiec 2021 r.
2021-07-26
Dodaj do kalendarza