| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Komunikat Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie ogłoszenia informacji dotyczących wprowadzenia zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 25 pkt 1 oraz art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Województwa Łódzkiego informuje:

1. W dniu 17 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 1271/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 258/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 przyjętego Uchwałą Nr 429/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 09.04.2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, zmienionej Uchwałą Nr 664/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr 884/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2010 r.

2. Opis wprowadzonych zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 oraz dokument w wersji scalonej zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi www.rpo.lodzkie.pl.

3. Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały, tj. od 17 sierpnia 2010 r.

4. Wprowadzone zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 związane są w szczególności z:

- wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych;

- wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych;

- wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach regionalnych programów operacyjnych;

- doprecyzowaniem zapisów dokumentu w zakresie Działania II.9 Odnawialne źródła energii, Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Działania IV.3 E - technologie dla przedsiębiorstw;

- wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego;

- zmianą wynikającą z uchwały Nr 46 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, z 25 czerwca 2010 r. odnoszącą się do Linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w części dotyczącej założeń ogólnych demarkacji kwotowej;

- uruchomieniem nowej funkcjonalności w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego.

Członek Zarządu Województwa Łódzkiego


Elżbieta Hibner

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego


Artur Bagieński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »