| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 1, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 9,20 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 1 osobę;

2) 16,10 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 2 osoby;

3) 23,00 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 3 - 5 osób;

4) 29,90 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 6 - 8 osób;

5) 36,80 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 9 i więcej osób.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady te nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 17,60 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 1 osobę;

2) 30,80 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 2 osoby;

3) 44,00 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 3 - 5 osób;

4) 57,20 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 6 - 8 osób;

5) 70,40 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 9 i więcej osób.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 7 marca 2013 r. roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 1916).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zduńska Wola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »