| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Kowiesy

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) i art. 6j ust. 3b i 3c oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze Gminy Kowiesy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.

2. Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 1 ustala się na 6 pojemników o pojemności 120 litrów.

3. Stawka opłaty za pojemnik, o którym mowa w ust. 2, wynosi:

1) 20,00 zł jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 40,00 zł jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 120,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

5. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 240,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zuzanna Dudziak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »