| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/151/09 Rady Gminy Sterdyń

z dnia 15 czerwca 2009r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Sterdyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.437 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/54/03 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 19 września 1999 r. w sprawie zasadusytuowania na terenie gminy Sterdyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 267, poz.7023) wprowadza się następujące zmiany: - § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się na imprezach organizowanych na otwartym powietrzu na placu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz placach przed budynkami remiz strażackich i świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Sterdyń".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sterdyń.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Góral

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »