| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 11 Wójta Gminy Michałowice

z dnia 10 lipca 2012r.

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku

zawarty w   dniu 10 lipca 2012 r. roku w   Warszawie pomiędzy:  

Miastem Stołecznym Warszawa, z   siedzibą w   Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej „Miastem", reprezentowanym przez:  

Pana Leszka Rutę - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego  

oraz  

Gminą Michałowice, z   siedzibą w   Michałowicach, Raszyńska 34, zwaną dalej „Gminą", reprezentowaną przez:  

1. Pana Krzysztofa Grabka - Wójta Gminy  

2. przy kontrasygnacie Skarbnika - Pani Anny Jankowskiej  

o następującej treści:  

W związku z   wprowadzeniem wakacyjnego rozkładu jazdy linii 717 w   Porozumieniu Międzygminnym z   dnia 30 kwietnia 2004 roku, zwanym dalej „Porozumieniem" wprowadza się następujące zmiany:  

§   1.   W okresie od dnia 1   lipca 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. załącznik nr717-DP do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w   Załączniku nr 1   do niniejszego Aneksu.  

§   2.   Od dnia 1   lipca 2012 r. Załącznik nr 1   do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w   Załączniku nr 2   do niniejszego Aneksu.  

§   3.   W § 6   ust. 7   otrzymuje nowe brzmienie:  

„7. Miesięczne kwoty, stanowiące udział Gminy w   kosztach eksploatacji Linii naliczane będą odrębnie dla każdego miesiąca i   przekazywane będą przez Gminę w   terminie 10 dni od daty otrzymania noty na rachunek bankowy wskazany przez Miasto w   wystawianych notach."  

§   4.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2012 r.  

§   5.   1.   Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

2.   Aneks sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i   jeden do celów publikacji.  


Miasto:                                                                                               Gmina:  

 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  


Leszek   Ruta

WÓJT  


Krzysztof   Grabka


SKARBNIK GMINY  


Anna   Jankowska

 


Załącznik nr 1   do aneksu nr 11 z   dnia 10 lipca 2012 r.  
Załącznik nr 717-DP do Porozumienia Międzygminnego z   dnia 30 kwietnia 2004 r.  

infoRgrafika

Miasto:                                                                                               Gmina:  

 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  


Leszek   Ruta

WÓJT  


Krzysztof   Grabka


SKARBNIK GMINY  


Anna   Jankowska

 


Załącznik Nr 2   do Aneksu Nr 11 z   dnia 10 lipca 2012 r.  
Załącznik Nr 1   do Porozumienia Międzygminnego z   dnia 30.04.2004 r.  

Wyliczenie wysokości udziału Gminy w   kosztach kursowania linii ZTM na jej terenie  
Gmina Michałowice  

infoRgrafika

Miasto:                                                                                               Gmina:  

 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  


Leszek   Ruta

WÓJT  


Krzysztof   Grabka


SKARBNIK GMINY  


Anna   Jankowska


Wyliczenie wysokości udziału Gminy w   kosztach kursowania linii ZTM na jej terenie  
Gmina Michałowice  

infoRgrafika

Miasto:                                                                                               Gmina:  

 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  


Leszek   Ruta

WÓJT  


Krzysztof   Grabka


SKARBNIK GMINY  


Anna   Jankowska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »