| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 11 Wójta Gminy Michałowice

z dnia 10 lipca 2012r.

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku

zawarty w   dniu 10 lipca 2012 r. roku w   Warszawie pomiędzy:  

Miastem Stołecznym Warszawa, z   siedzibą w   Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej „Miastem", reprezentowanym przez:  

Pana Leszka Rutę - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego  

oraz  

Gminą Michałowice, z   siedzibą w   Michałowicach, Raszyńska 34, zwaną dalej „Gminą", reprezentowaną przez:  

1. Pana Krzysztofa Grabka - Wójta Gminy  

2. przy kontrasygnacie Skarbnika - Pani Anny Jankowskiej  

o następującej treści:  

W związku z   wprowadzeniem wakacyjnego rozkładu jazdy linii 717 w   Porozumieniu Międzygminnym z   dnia 30 kwietnia 2004 roku, zwanym dalej „Porozumieniem" wprowadza się następujące zmiany:  

§   1.   W okresie od dnia 1   lipca 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. załącznik nr717-DP do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w   Załączniku nr 1   do niniejszego Aneksu.  

§   2.   Od dnia 1   lipca 2012 r. Załącznik nr 1   do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w   Załączniku nr 2   do niniejszego Aneksu.  

§   3.   W § 6   ust. 7   otrzymuje nowe brzmienie:  

„7. Miesięczne kwoty, stanowiące udział Gminy w   kosztach eksploatacji Linii naliczane będą odrębnie dla każdego miesiąca i   przekazywane będą przez Gminę w   terminie 10 dni od daty otrzymania noty na rachunek bankowy wskazany przez Miasto w   wystawianych notach."  

§   4.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2012 r.  

§   5.   1.   Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

2.   Aneks sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i   jeden do celów publikacji.  


Miasto:                                                                                               Gmina:  

 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  


Leszek   Ruta

WÓJT  


Krzysztof   Grabka


SKARBNIK GMINY  


Anna   Jankowska

 


Załącznik nr 1   do aneksu nr 11 z   dnia 10 lipca 2012 r.  
Załącznik nr 717-DP do Porozumienia Międzygminnego z   dnia 30 kwietnia 2004 r.  

infoRgrafika

Miasto:                                                                                               Gmina:  

 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  


Leszek   Ruta

WÓJT  


Krzysztof   Grabka


SKARBNIK GMINY  


Anna   Jankowska

 


Załącznik Nr 2   do Aneksu Nr 11 z   dnia 10 lipca 2012 r.  
Załącznik Nr 1   do Porozumienia Międzygminnego z   dnia 30.04.2004 r.  

Wyliczenie wysokości udziału Gminy w   kosztach kursowania linii ZTM na jej terenie  
Gmina Michałowice  

infoRgrafika

Miasto:                                                                                               Gmina:  

 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  


Leszek   Ruta

WÓJT  


Krzysztof   Grabka


SKARBNIK GMINY  


Anna   Jankowska


Wyliczenie wysokości udziału Gminy w   kosztach kursowania linii ZTM na jej terenie  
Gmina Michałowice  

infoRgrafika

Miasto:                                                                                               Gmina:  

 

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  


Leszek   Ruta

WÓJT  


Krzysztof   Grabka


SKARBNIK GMINY  


Anna   Jankowska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »