| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 34/2012 Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz.1591 z   późń. zm./oraz art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z   późń.zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:  

§   1.  

1.   Dokonuje się zmian w   budżecie Gminy Czerwonka na rok 2012 zgodnie z   załącznikiem Nr 1   i nr 2   do niniejszego zarządzenia.  

2.   Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 8.350.956,46 zł. z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie 8.076.802,46 zł. w   tym:  

-   dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   kwocie 1.434.491,40 zł.  

-   dochody na podstawie porozumień z   Administracją Rządową w   kwocie 15.600,00  

b)   majątkowe w   kwocie 274.154,00 zł.  

3.   Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 9.946.242,12 zł. z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie 8.076.654,12 zł. w   tym:  

-   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   kwocie 1.434.491,40 zł.  

-   wydatki na podstawie porozumień z   Administracją Rządową w   kwocie 19.500,00  

b)   majątkowe w   kwocie 1.869.588,00 zł.  

§   2.   1.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2012
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik1.rtf

Zmiany w   planie dochodów budżetowych roku 2012  

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2012
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik2.rtf

Zmiany w   planie wydatków budżetowych 2012 roku  

 

 

Wójt Gminy Czerwonka  


Paweł   Kacprzykowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »