| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/237/2014 Rady Gminy Garwolin

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn .zm.) i art.10 ust.1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, z późn. zm.); obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia  2014r w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014r  (M.P. z 2014r.,poz.718) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M. P. z 2014r., poz. 895 ) Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko.

Dopuszczalna masa całkowita / w tonach/

Stawka podatku / w złotych/

Stawka podatku / w złotych/

spełnia normy czystości EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

-powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

- 680

-700

-powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

-920

-950

-powyżej 9 t i poniżej 12 t

-1120

-1150

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia osi jezdnych.

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita/ w tonach/ oraz rodzaj zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku / w złotych/

- dwie osie

-równa lub wyższa niż 12 t każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych

- 1950

- trzy osie

-równa lub wyższa niż 12 t każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych

- 1950

- cztery osie i więcej

-równa lub wyższa niż 12 t oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- 2450

- cztery osie i więcej

-równa lub wyższa niż 12 t inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- 2600

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej i jego wpływu na środowisko naturalne

Dopuszczalna masa całkowita / w tonach/

Stawka podatku / w złotych/

Stawka podatku / w złotych/

spełnia normy czystości EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

- od 3,5 t i poniżej 12 t o każdym nacisku na siodło

- 1500

- 1550

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia.

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach / zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa; oraz rodzaj zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku /w złotych/

- dwie osie

-równa lub wyższa niż 12 t do mniej niż 31 t /każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych/

- 1870

- dwie osie

-równa lub wyższa niż 31 t do 36 t włącznie /oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne/

- 2100

- dwie osie

-równa lub wyższa niż 31 t do 36 t włącznie / z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych/

- 2130

- dwie osie

-powyżej 36 t / każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych/

- 2370

- trzy osie

-równa lub wyższa niż 12 t do mniej niż 40 t / każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych

- 1950

- trzy osie

-równa lub wyższa niż 40 t / oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne/

- 2050

- trzy osie

- równa lub wyższa niż 40 t / z innym systemem zawieszenia osi jezdnych/

- 2680

5) od przyczepy lub naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej i każdym nacisku na siodło.

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach

Stawka podatku / w złotych/

-od 7 t i poniżej 12 tkażdy nacisk na siodło

- 720

6) od przyczepy lub naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej i każdym rodzajem zawieszenia.

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita/w tonach / zespołu pojazdów :naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy oraz każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku /w złotych/

- jedna oś

- równa lub wyższa niż 12 t

- 950

- dwie osie

-równa lub wyższa niż 12 tdo mniej niż 33 t

- 1100

- dwie osie

-równa lub wyższa niż 33 t do mniej niż 38 t

- 1500

- dwie osie

-równa lub wyższa niż 38 t / oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne/

- 1700

- dwie osie

-równa lub wyższa niż 38 t / z innym systemem zawieszenia osi jezdnych/

- 1800

- trzy osie

- równa lub wyższa niż 12 t do mniej niż 38 t

- 1500

- trzy osie

- równa lub wyższa niż 38t

- 1750

7) od autobusów w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, liczby miejsc do siedzenia i wpływu na środowisko

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku / w złotych/

spełnia normy czystości EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

-do 15 miejsc włącznie

- 800

- 850

-powyżej 15 miejsc do mniej niż 30 miejsc

- 1000

- 1050

-równej lub wyższej niż 30 miejsc

- 1600

- 1650

§ 2. 1) Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące  działalności przeciwpożarowej.

2) Zwolnienia nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Szewczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »