| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777) i art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016) oraz art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2007r. Nr 109, poz.747; z 2008 r. Nr 116,poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475), art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826; z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365,Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr245, poz.1775, Nr 249,poz.1825; z 2008 r. Nr 116, poz.730; z 2009 r. Nr 56, poz.458; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr226, poz.1475) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:

1) informacja podatkowa osób fizycznych (o budynkach, budowlach, gruntach i lasach) ( INRL) stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN) stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomści (ZA) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

4) deklaracja na podatek rolny (DR) stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

5) deklaracja na podatek leśny (DL) stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała uchwała Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 13 grudnia 2006 r.w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach


Monika Wąsik-Kudla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

informacja podatkowa osób fizycznych (INRL)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

deklaracja na podatek od nieruchomości (DN)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości (ZA)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

deklaracja na podatek rolny (DR)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

deklaracja na podatek leśny (DL)

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gargas

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »