| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 290/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna. w wysokości 0.2 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę sprawowanej opieki w ramach zadeklarowanej liczby godzin.

2. Powyższą opłatę nalicza się w oparciu o deklarację rodziców (prawnych opiekunów) dotyczącą czasu pobytu dziecka u dziennego opiekuna.

3. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 0,4 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą rozpoczętą godzinę opieki ponad zadeklarowaną liczbę godzin.

4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 3 ulegają podwyższeniu o 50% w przypadku objęcia opieką dziecka. które nie ukończyło pierwszego roku życia.

§ 2.

Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 0.5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 3.

1. Opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz opłatę za wyżywienie wnosi się na rzecz gminy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

2. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Praszce lub datę uiszczenia opłaty u dziennego opiekuna.

3. Nieuregulowanie opłat w terminie określonym w ust. 1 spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

4. Zmianę wysokości opłaty wynikającą ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę podaje do wiadomości rodzicom (opiekunom prawnym) dzienny opiekun.

§ 4.

Opłat. o których mowa w paragrafie 1 i 2 nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka u dziennego opiekuna.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku. Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr Bogusław Łazik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Zaremba

Trener, facylitator, coach, właściciel firmy szkoleniowej Media Plus. Współzałożyciel Akademii Facylitacji, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów (IAF). Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania L. Koźmińskiego w Warszawie w specjalności Szkolenie i rozwój. Doświadczony trener w zakresie zarządzania ludźmi, obsługi klienta i sprzedaży oraz prowadzenia szkoleń. Jest też twórcą autorskich programów dla studiów podyplomowych uczelni wyższych, oraz autorem gier rozwojowych. Jest członkiem grupy doradczej do spraw CSR przy Ministerstwie Rozwoju. Od lat wykorzystuje metody i techniki facylitacyjne w kontekście rozwoju ludzi i organizacji. Przeszkolona przez ICA-UK, ostatnio specjalizuje się w metodach pracy grupowej Technology of Participation

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »