| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/202/2012 Rady Gminy Leżajsk

z dnia 20 listopada 2012r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1]) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.)[2]) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXIX/188/2012 Rady Gminy Leżajsk z 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2powierzchni użytkowej - 4,44 zł ,.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku

Przewodniczący Rady


Dariusz Mędrek


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759; zm. Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; zm. Dz.U. z 2006r.  Nr 17, poz 128, Nr 181, poz 1337; zm. Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218 zm. Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. Dz.U. z 2010r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; zm. Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »