| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/50/15 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849
z późn. zm.) - Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 500,00 zł,

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 600,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łączniez naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.000,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łączniez naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są
w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 900,00 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.900,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2.400,00 zł.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII/152/12 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r., poz. 4253).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Robert Szwed


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/50/15
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/50/15
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/50/15
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »