| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/ 260/2014 Rady Gminy Świątki

z dnia 26 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Świątki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.13a § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21 poz. 112 ze zmianami)w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r poz.594, 645, 1318) uwzględniając wniosek Wójta Gminy Świątki, Rada Gmin y uchwala, co następuje;

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVIII/162/2012 Rady Gminy Światki z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Światki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r poz.152) wprowadza się następujące zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych:

1) W pozycji 3 w kolumnie 3 w adresie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3, zapis

Kwiecewo 19, 11-008 Świątki , Szkoła Podstawowa zastępuje się zapisem";

"Kwiecewo 25, 11-008 Świątki, Świetlica Wiejska";

2) W pozycji 5 w kolumnie 3 w adresie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5, zapis

Skolity 3a, 11-008 Świątki, Świetlica Wiejska zastępuje się zapisem".

" Gołogóra 12, 11-008 Świątki, Świetlica Wiejska".".

§ 2. Jednolity podział Gminy Świątki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Świątki.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/ 260/2014
Rady Gminy Świątki
z dnia 26 marca 2014 r.

Stałe obwody głosowania, numery, granice, siedziby obwodowych komisji wyborczych


Numer
obwodu


Granice obwodu


Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej


1


Sołectwo Świątki


Świątki 95,
11-008 Świątki
Szkoła Podstawowa


2


Sołectwo Garzewo
Sołectwo Jankowo
Sołectwo Kalisty
Sołectwo Konradowo
Sołectwo Klony
Sołectwo WorławkiŚwiątki 93
11-008 Świątki
Gminna Biblioteka
Publiczna


3


Sołectwo Kwiecewo
Sołectwo Różynka


Kwiecewo 25,
11-008 Świątki
Świetlica Wiejska


4


Sołectwo Brzydowo


Brzydowo 52
11-008 Świątki
Świetlica Wiejska


5


Sołectwo Gołogóra
Sołectwo Skolity


Gołogóra 12
11-008 Świątki
Świetlica Wiejska


6


Sołectwo Włodowo


Włodowo 46
11-008 Świątki
Świetlica Wiejska

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Szewczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »