| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Herby

z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Herby

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Herby uchwalonym jako załącznik do Uchwały Nr XVI/214/08 Rady Gminy Herby z dnia 28 maja 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Herby wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Rolnictwa”

2. w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-2 wiceprzewodniczących”.

3. w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Rolnictwa”

4. w § 11 skreśla się ust. 3 w brzmieniu „Komisję Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej”

5. w § 11 skreśla się ust. 4 w brzmieniu „Komisję Oświaty, Zdrowia, Porządku Publicznego, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych”

§ 2. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Herby wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie „Biblioteka Samorządowa w Herbach ul. Lubliniecka 31”

2) w pkt 2 dodaje się trzeci tiret w brzmieniu „punkt filialny w Olszynie, ul. Szkolna 4”

§ 3. W załączniku nr 5 do Statutu Gminy Herby wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział I otrzymuje brzmienie „ Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Rolnictwa”.

2) Skreśla się rozdział II w brzmieniu „Komisja Oświaty, Zdrowia, Porządku Publicznego, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych” i wprowadza się w to miejsce pkt 5 w brzmieniu „Oświata, zdrowie, porządek publiczny”.

3) skreśla się ppkt 12 w rozdziale II w brzmieniu: sprawy budownictwa komunalnego” i wprowadza się w to miejsce pkt 6 w brzmieniu „sprawy socjalne i mieszkaniowe”

4) skreśla się ppkt 13 i 14 w rozdziale II

5) skreśla się rozdział III w brzmieniu „Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P.poż.” i wpisuje się w to miejsce pkt 7 w brzmieniu „Rolnictwo, Leśnictwo, Ochrona Środowiska i P.poż.”

§ 4. Pozostała część Statutu nie ulega zmianie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »