| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Żywiec; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 9 grudnia 2010r.

do Porozumienia z dnia 01.06.2010 r

W Porozumieniu z dnia 1 czerwca 2010 r. (zw. dalej „Porozumieniem") dodaje się § 4a o treści następującej :

1. W ramach realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 Porozumienia Gmina zobowiązuje się do realizacji zimowego utrzymania nawierzchni drogi powiatowej nr 1472S od 0+000 do km 2+234, poboczy, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń w ciągu przedmiotowej drogi, według standardów nie niższych niż określone w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego Porozumienia. Poprzez zimowe utrzymanie dróg rozumie się odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

2. Na realizację obowiązków, o których mowa w § 1 Gmina otrzyma od Powiatu, jako ryczałt, środki finansowe w wysokości 32.175 zł (słownie trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych). Środki te zostaną przekazane Gminie w dwóch transzach, tj. :

-Kwota 1 1.700 złotych - do dnia 15.12.2010 r.

- Kwota 20.475 złotych - do dnia 15.04.2011 r.

3. W wypadku gdyby koszty prowadzenia przez Gminę akcji zimowej okazały się niższe, niż kwota otrzymanej dotacji, nadwyżka przekazanych środków nie będzie podlegała zwrotowi.

4. Bez względu na warunki atmosferyczne, a także faktyczne koszty prowadzenia akcji zimowej oraz jej długość, wysokość dotacji nie będzie podlegała zwiększeniu.

§ 2.

Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Aneksu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 5.

Porozumienie zostaje zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden egzemplarz dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Niniejszy Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Gmina

Powiat

Burmistrz Miasta


Antoni Szlagor

STAROSTA


Andrzej Zeiliński


Członek Zarządu


Marek Kuniec

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »