| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Żywiec; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 9 grudnia 2010r.

do Porozumienia z dnia 01.06.2010 r

W Porozumieniu z dnia 1 czerwca 2010 r. (zw. dalej „Porozumieniem") dodaje się § 4a o treści następującej :

1. W ramach realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 Porozumienia Gmina zobowiązuje się do realizacji zimowego utrzymania nawierzchni drogi powiatowej nr 1472S od 0+000 do km 2+234, poboczy, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń w ciągu przedmiotowej drogi, według standardów nie niższych niż określone w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego Porozumienia. Poprzez zimowe utrzymanie dróg rozumie się odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

2. Na realizację obowiązków, o których mowa w § 1 Gmina otrzyma od Powiatu, jako ryczałt, środki finansowe w wysokości 32.175 zł (słownie trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych). Środki te zostaną przekazane Gminie w dwóch transzach, tj. :

-Kwota 1 1.700 złotych - do dnia 15.12.2010 r.

- Kwota 20.475 złotych - do dnia 15.04.2011 r.

3. W wypadku gdyby koszty prowadzenia przez Gminę akcji zimowej okazały się niższe, niż kwota otrzymanej dotacji, nadwyżka przekazanych środków nie będzie podlegała zwrotowi.

4. Bez względu na warunki atmosferyczne, a także faktyczne koszty prowadzenia akcji zimowej oraz jej długość, wysokość dotacji nie będzie podlegała zwiększeniu.

§ 2.

Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Aneksu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 5.

Porozumienie zostaje zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden egzemplarz dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Niniejszy Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Gmina

Powiat

Burmistrz Miasta


Antoni Szlagor

STAROSTA


Andrzej Zeiliński


Członek Zarządu


Marek Kuniec

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »