| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami),

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w wysokości brutto:

1) za pojemnik/worek 110 l, 120 l - 18,00 zł;

2) za pojemnik/worek 240 l - 32,00 zł;

3) za pojemnik 1100 l - 134,00 zł;

4) za worek do 30 l - 6,00 zł.

§ 2. 1. Za usługi określone w §1 w przypadku prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ustala się górne stawki opłat w wysokości brutto:

1) za pojemnik/worek 110 l, 120 l - 12,00 zł;

2) za pojemnik/worek 240 l - 21,00 zł;

3) za pojemnik 1100 l - 90,00 zł;

4) za worek do 30 l - 4,00 zł.

2. Wysegregowane surówce wtórne nadające się do recyklingu odbierane są bezpłatnie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/169/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Żądło

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »