| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami),

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w wysokości brutto:

1) za pojemnik/worek 110 l, 120 l - 18,00 zł;

2) za pojemnik/worek 240 l - 32,00 zł;

3) za pojemnik 1100 l - 134,00 zł;

4) za worek do 30 l - 6,00 zł.

§ 2. 1. Za usługi określone w §1 w przypadku prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ustala się górne stawki opłat w wysokości brutto:

1) za pojemnik/worek 110 l, 120 l - 12,00 zł;

2) za pojemnik/worek 240 l - 21,00 zł;

3) za pojemnik 1100 l - 90,00 zł;

4) za worek do 30 l - 4,00 zł.

2. Wysegregowane surówce wtórne nadające się do recyklingu odbierane są bezpłatnie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/169/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Żądło

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »