| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 42 ust.7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych działających w szkołach i przedszkolach, na wniosek Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie:

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/206/05 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin wprowadzić następujące zmiany :

1) W § 1 Uchwały dodaje się kolejny wiersz w tabeli oznaczony cyfrą 5 o treści :

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia o różnych tygodniowych wymiarach godzin

W

2) Traci moc dotychczasowa treść § 2 Uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie :

„§ 2 1) Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się według wzoru:

W = (x1 + x2 +… xn) : [ ( x1 : y1 ) + ( x2 : y2) +… ( xn: yn )]

gdzie:

W – oznacza średni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,

x1, x2…xn − oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

y1, y2…yn − oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela oraz w uchwałach Rady Miejskiej.„

3) Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną godzinę .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po jej ogłoszeniu .

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Józef Myśliwczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »