| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/6/36/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Bielskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz.130 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rada Powiatu w Bielsku- Białej uchwala, co następuje :

§ 1. Ustanawia się:

1. herb Powiatu Bielskiego, według załącznika nr 1 do uchwały,

2. flagę Powiatu Bielskiego, według załącznika nr 2 do uchwały,

3. pieczęć Powiatu Bielskiego, według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 2. Herb, flaga i pieczęć Powiatu Bielskiego są własnością Powiatu oraz znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

§ 3. 1. Prawo do używania herbu, flagi i pieczęci, wymienionych w § 1 przysługuje organom i jednostkom organizacyjnym Powiatu Bielskiego.

2. Symboli, o których mowa w § 1 mogą używać także inne osoby i jednostki organizacyjne, po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Bielsku - Białej.

§ 4. Herb Powiatu Bielskiego umieszcza się:

1. w siedzibie władz powiatu na zewnątrz i wewnątrz budynku,

2. na obiektach stanowiących siedziby powiatowych jednostek organizacyjnych,

3. w winietach wydawnictw i publikacji promocyjnych oraz na przedmiotach promujących powiat, w tym na stronie internetowej powiatu,

4. na drukach promocyjnych, blankietach korespondencyjnych i okolicznościowych organów Powiatu Bielskiego.

§ 5. Flaga Powiatu Bielskiego może być wywieszana:

1. codziennie na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę władz powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych,

2. w miejscach obrad Rady Powiatu w Bielsku – Białej w czasie jej posiedzeń,

3. okolicznościowo - z okazji świąt i rocznic państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

§ 6. Odciski pieczęci z godłem herbu Powiatu Bielskiego używa się do sygnowania dokumentów o charakterze uroczystym (np. dyplomy, podziękowania, listy gratulacyjne, akty nadania).

§ 7. Herb, flaga i pieczęć Powiatu Bielskiego mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku - Białej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/6/36/11
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

HERB POWIATU BIELSKIEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/6/36/11
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

FLAGA POWIATU BIELSKIEGO

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/6/36/11
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

PIECZĘĆ POWIATU BIELSKIEGO

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »