| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/96/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.10.2010r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm./, art. 31 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie /Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm./ po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536/

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. W tytule Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.10.2010r. skreśla się słowo „wstrzymywania”.

§ 2. W § 2 Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.10.2010r. skreśla się słowo "wstrzymywania".

§ 3. W tytule Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.10.2010r. skreśla się słowo „wstrzymywania”.

§ 4. Zmienia się dotychczasowy zapis § 4 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały na nowy w brzmieniu: Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na druku formularza, którego wzór określi zarządzeniem Prezydent Miasta.

§ 5. W § 6 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały słowa „może wstrzymać lub pozbawić zawodnika” zastępuje się słowami „może pozbawić zawodnika”.

§ 6. W § 6 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały słowa „nie powróci do realizacji programu szkolenia, stypendium wstrzymuje się” zastępuje się słowami „nie powróci do realizacji programu szkolenia zostaje pozbawiony stypendium”.

§ 7. Zmienia się zapis § 7 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały na nowy w brzmieniu: Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane podane przez zawodnika lub podmiot wnioskujący o jego przyznanie podlega zwrotowi. Warunki zwrotu nienależnie pobranego stypendium zostaną określone w umowie, zawartej pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a "Stypendystą".

§ 8. W § 7 Załącznika Nr 1 do Uchwały wykreśla się w całości zapis ust.3.

§ 9. W Załączniku Nr 1 do Uchwały wykreśla się w całości zapis § 8.

§ 10. Pozostałe zapisy Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. oraz Załącznika Nr 1 do Uchwały pozostają bez zmian.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »