| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 69/XI/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 19 sierpnia 2011r.

zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konopiska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 197/XXI/2005 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konopiska /Dz. U. Województwa Śląskiego nr 72 poz. 1926/ wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust.1 i 5 pkt.1 uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego składają stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach .

5. Świadczenia rzeczowe i pieniężne będą realizowane w następujących formach:

1) wypłaty w kasie Banku Spółdzielczego w Konopiskach lub na rachunek bankowy wnioskodawcy.

2) § 5 ust 1 i 4 uchwały otrzymują brzmienie:

„1.Osoby ubiegające się przyznanie zasiłku szkolnego składają stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach.

4. Świadczenia pieniężne udziela się poprzez przelew na rachunek bankowy lub w kasie Banku Spółdzielczego w Konopiskach.”

3) skreśla się § 5a .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż Marcin Poleszczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »